Élő Isten pecsétje

JELENÉSEK KÖNYVE

..Majd láttam, hogy napkeletről egy másik angyal száll fel, az élő Isten pecsétje volt nála. Nagy hangon kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt rá, hogy ártsanak a földnek és a tengernek:
Jel 7.3
"Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!"
Jel 7.4
Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből:
Jel 7.5
Júda törzséből tizenkétezer, Ruben törzséből tizenkétezer, Gád törzséből tizenkétezer,
Jel 7.6
Áser törzséből tizenkétezer, Naftali törzséből tizenkétezer, Manassze törzséből tizenkétezer,
Jel 7.7
Simeon törzséből tizenkétezer, Lévi törzséből tizenkétezer, Isszachár törzséből tizenkétezer,
Jel 7.8
Zebulun törzséből tizenkétezer, József törzséből tizenkétezer, Benjamin törzséből tizenkétezer.
Jel 7.9
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág.
Jel 7.10

Nagy szóval kiáltották és mondták: "Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!"
Jel 7.11
Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent,
Jel 7.12
mondván: "Amen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Amen."
Jel 7.13
Ekkor a vének közül az egyik megszólított. Azt kérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?"
Jel 7.14
Így válaszoltam: "Te tudod, uram." "Ezek a nagy szorongatásból jöttek - magyarázta meg -, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.
Jel 7.15
Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomában. A trónon ülő közöttük lakozik.
Jel 7.16
Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség,
Jel 7.17
mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet."

 

IGAZSÁG KÖNYVE

RÉSZLET AZ IGAZSÁG KÖNYVE CÍMŰ MAGÁNKINYILATKOZTATÁSBÓL

 Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét

2012. február 20., hétfő, 12:20

Szeretett leányom, Szívem erősen ver bánatomban, gyermekeim bűnei miatt.

Mint bármely szerető apának, kettészakítja Szívemet az egymás iránti gonosz gyűlöletük.

Ez olyan, mintha egy kard szúrná át a Szívemet, melynek hatása nem akarna szűnni.

Én vagyok a Legmagasságosabb Isten, akinek - a gyermekeimnek adott szabad akarat miatt - tartós fájdalmat kell elviselnie mindaddig, amíg ki nem bontakozik az Új Paradicsom a Földön.

Akkor, gyermekeim, Szent Akaratomnak megfelelően fogtok egyesülni.

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a Földön.

Végül, a világ csak akkor nyugszik meg, amikor a Gonosz és mindazok, akik hazug Ígéreteit rabszolgaként követik, elpusztulnak.

Leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem gyermekeim megbüntetésének gondolatát, hiszen szeretem őket.

Ők az enyémek, az én dédelgetett teremtményeim.  Állandó gyötrelmet jelent Számomra, szeretett Atyjuk számára, látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta a lelküket.

Azt szeretném, drága gyermekeim, akik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, hogy bevigyelek benneteket szép, Új Paradicsomomba a Földön.

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés rövid lesz, és hogy ti védelem alatt lesztek.

Mert Én most rátok hagyom Szeretetem és Védelmem pecsétjét.

Ezzel el fogjátok kerülni azok figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országotokban.

A Pecsétem Üdvösségem Ígérete. Ezzel a pecséttel az Én erőm eláraszt benneteket, és nem lesz semmi ártalomban részetek.

Ez egy csoda, gyermekeim, és egyedül csak azok lehetnek megáldva ezzel az Isteni ajándékkal, akik kis gyermekként Irántam való szeretetükben meghajolnak Előttem, az ő Uruk, a Mindenség Teremtője előtt.

Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 33-as imáját, hogy pecsétemet méltányoljátok, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával.

Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét

 „Ó, Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig. Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet. Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem mindörökkön-örökké. Szeretlek, Drága Atyám! Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám. Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért, és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.”

Menjetek, gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat.

Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtök sem részesül kevesebb szeretetben, mint a másik.

Éppen ezért egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem.

Kérlek, hogy továbbra is imádkozzátok mindennap Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét.

Egy szép napon majd meg fogjátok érteni, hogy szükséges ez a megtisztulás.

 

Szerető Mennyei Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

 

LETÖLTÉSEK

További letöltések >>